Bình chữa cháy Aerosol cho lực lượng chữa cháy tại chổ AGS-15 Series

Bình chữa cháy dành cho lực lượng chữa cháy tại chổ, lính cứu hỏa……Rút chốt kích hoạt bình và ném vào đám cháy.

25/12/2016 Quản Trị