Bình chữa cháy Aerosol AGS-8 series

Nguyên lý, cấu tạo của Bình Aerosol AGS-8 series Model : AGS-8/1 thể tích bảo vệ 60 m3 Model : AGS-8/2 thể tích bảo vệ 124 m3

25/12/2016 Quản Trị