Đóng

21/10/2016

Bình chữa cháy Aerosol (Sol khí) tự kích hoạt khi nhiệt độ đạt 180 độ C, AGS 12 Series

Có sẳn 4 models :

– AGS 12/1 thể tích bảo vệ 0.3 m3, dành cho các tủ điện nhỏ, các khoang máy của thiết bị điện….

– AGS 12/2 thể tích bảo vệ 0.6 m3, dành cho các tủ điện nhỏ, các khoang máy của thiết bị điện….

– AGS 12/3 thể tích bảo vệ 1.1 m3, dành cho các tủ điện trung bình, trụ bơm xăng dầu, buồng capo xe ô tô, xe tải, xe khách….  các khoang máy của thiết bị điện….

– AGS 12/4 thể tích bảo vệ 2.2 m3, dành cho các tủ điện lớn, trụ bơm xăng dầu, trạm biến áp có máy che, buồng capo xe ô tô, xe tải, xe khách….các khoang máy buồng động cơ…

Nhiệt độ kích hoạt tại 180 độ C