Đóng

26/02/2021

Quy Định Chung

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được sẽ được chúng tôi sử dụng để:

– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng.

– Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.

– Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố.

– Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”.

– Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.

– Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại.

– So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

4.Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài chính… của bạn cho các bên thứ 3 trừ khi được sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trường Nguyên

Địa chỉ: 66/1E Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, HCM

Điện Thoại: (028) 22531 471.

6. Bảo mật thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” .