Đóng

Hệ thống chữa cháy Aerosol-Granit

AGS 12/0,3

Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,3 Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,3 is a saturation extinguisher and intended to control […]

08/12/2016 Chili System

AGS 12/0,6

Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,6 Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,6 is a saturation extinguisher and intended to control […]

07/12/2016 Chili System

AGS-12/1,1

Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/1,1 Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/1,1 is a saturation extinguisher and intended to control […]

07/12/2016 Quản Trị

AGS-12/2,2

Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/2,2 Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/2,2 is a saturation extinguisher and intended to control […]

07/12/2016 Quản Trị

AGS-2/4

Fire Extinguishing Aerosol Generator AGS-2/4 Designed to generate a mixture of gas and aerosol, a necessary volumetric concentration which stops the flame from burning. AGS-2/4 is resistant to vibration, and […]

07/12/2016 Chili System

AGS-6/1

– Được thiết kế để dập tắt các đám cháy loại A, B, E – Ứng dụng : AGS-6/1 khuyến cáo sử dụng để chữa cháy cho các thiết bị […]

07/12/2016 Quản Trị