Đóng

Bình chữa cháy Aerosol (Sol Khí)

AGS 12/0,3

Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,3 Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/0,3 is a saturation extinguisher and intended to control […]

08/12/2016 Chili System

AGS-12/1,1

Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/1,1 Standalone aerosol fire extinguishing unit with a thermal starter AGS 12/1,1 is a saturation extinguisher and intended to control […]

07/12/2016 Quản Trị

AGS-2/4

Fire Extinguishing Aerosol Generator AGS-2/4 Designed to generate a mixture of gas and aerosol, a necessary volumetric concentration which stops the flame from burning. AGS-2/4 is resistant to vibration, and […]

07/12/2016 Chili System

AGS-6/1

– Được thiết kế để dập tắt các đám cháy loại A, B, E – Ứng dụng : AGS-6/1 khuyến cáo sử dụng để chữa cháy cho các thiết bị […]

07/12/2016 Quản Trị

AGS-6/2

Được thiết kế để tạo ra hỗn hợp khí dùng ở nồng độ cần thiết để ngăn chặn một đám cháy. Được khuyến cáo dùng cho hệ thống chữa cháy, các […]

07/12/2016 Quản Trị