Đóng

24/11/2016

Cách thức thiết kế, tính toán khối tích bảo vệ và chọn bình chữa cháy Aerosol (Sol khí) theo TCVN13333:2021

Bước 1:

– Xác định công năng khối tích cần bảo vệ, kho giấy, kho xăng, server, trạm điện……

– Tính toán khối tích của không gian cần bảo vệ

– Xác định loại đám cháy A, B, C, E

Bước 2:

Theo tiêu chuẩn TCVN13333:2021

Khối lượng của hợp chất phun tạo hình cần phải được tính toán từ công thức sau:


m= da * fa* V  


m = Tổng khối lượng hỗn hợp cần chữa cháy [g]
da = Mật độ thiết kế cho 1 m3 [g / m3]
fa = Hệ số bổ sung( được hãng sản xuất qui định)
V = Thể tích cần bảo vệ [m3]

Khối tích bảo vệ. Khối tích được bao bọc xung quanh, trừ đi khối tích của bất kỳ vật bên trong mà nó hiện hữu vĩnh cửu trong khu vực cần bảo vệ( có nghĩa thể tích bảo vệ bằng thể tích tính toán trừ đi thể tích vật chiếm chổ).

Mật độ dập tắt (g / m3). Là khối lượng tối thiểu của một hợp chất aerosol dùng để chữa cháy cho mỗi mét khối, đặc biệt trong điều kiện thực tế đã tính toán yếu tố an toàn (hệ số khe hở, quạt hút…).

Hệ số an toàn theo TCVN13333:2021 là 1.3

Bước 3 :

Các khi lưu ý khi lắp và thiết kế vị trí.

Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các cổng xả của bình  sol khí và người làm việc bên trong phải căn cứ vào nhiệt độ xả chất aerosol, ở khoảng cách đó, không quá 75 ° C (167 ° F).

Tối thiểu khoảng cách an toàn giữa các cổng xả của bình sol khí và vật liệu dễ cháy phải được dựa trên một nhiệt độ xả chất aerosol, ở khoảng cách đó, không quá 200 ° C (392 ° F).

Bước 4 :

Chọn bình tương ứng với công năng, khối tích phòng.

Lưu ý : – Nếu khối tích lớn ta có thể bố trí nhiều bình lại với nhau, nhưng cần lưu ý dòng kích hoạt của các bình tương ứng với ngõ ra kích hoạt của tủ chữa cháy tự động.

– Nếu lấy quá nhiều bình nhỏ bố trí, thì ưu điểm là thời gian phun đều trong phòng cần bào vệ sẻ nhanh đám cháy dập tắt nhanh hơn. Nhưng khuyết điểm là chi phí đầu tư sẽ cao, dòng kích hoạt lớn một số tủ chữa cháy sẻ không kích đủ dòng, phát sinh bộ nguồn phụ.

*** Phần kích hoạt chữa cháy thì vẫn theo TCVN 5738, dùng 2 tín hiệu ở 2 zone khác nhau, kích hoạt bình Sol khí.

 

 

server-25m3