Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

Quy Định Chung

QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu […]

26/02/2021 Quản Trị

Nút nhấn xả khí

Electrical-contact remote start device UDP 513-10 is intended for manual start of actuators of the fire protection and security and fire alarm systems. Power supply 10 to 30 V Current […]

21/02/2021 Quản Trị

Nút nhấn trì hoãn

Addressable remote start device UDP 513-11 prot. R3 is intended for manual start of actuators of fire protection systems (fire fighting, smoke exhaust, public address, internal fire line) in addressable […]

21/02/2021 Quản Trị

Hiển thị phụ

Remote control element EDU-PT is intended for remote control of operation modes of firefighting module MPT-1 prot.R3. Supply voltage 9 to 30 V Current consumption in standby mode, no more […]

21/02/2021 Quản Trị

Module điều khiển xả khí

Address firefighting module MPT-1 prot.R3 is intended for arrangement of dry powder and gas firefighting systems. It is designed to operate as a part of address system controlled by receive-control […]

21/02/2021 Quản Trị