Đóng

21/10/2016

Ứng Dụng

Các bình Sol khí được sản suất để sử dụng chữa cháy cho nhiều mục đích khác nhau như :

                   Cho công nghiệp, các cửa hàng                                                                           Các bãi xe

                 Các toàn nhà hành chính, trung tâm                                                                      Garages

                           thương mại, văn phòng

                     Nhà xưởng, kho lưu trữ                                                                              Các trạm biến áp dưới 40 kV

                        Hầm cáp điện lực                                                                                   Kệ chứa hàng hóa

                       Máy phát điện Diesel                                                                           Cảng, máy móc công, nông nghiệp

                      Khoang động cơ của ô tô                                                                   Phương tiện vận tải công cộng

                   Xe của công an, quân đội                                                                   Phương tiện vận tải đường sắt

                Phương tiện vận tải hàng hóa                                                               Phòng Server, ATS, PA, BMS